Hemsida utan cookies
Lantmäterikonsult för 3D fastighetsbildning

Uppdaterad 2021-01-31

Ägarlägenhetsfastigheter och tredimensionella fastigheter

Det har nu gått drygt 10 år sedan den nya lagstiftningen om Ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF) trädde i kraft.

Inför lagstiftningsstarten den 1 maj 2009 ville inte Lantmäteriet förutspå ärendeutvecklingen det första året visa av erfarenheterna från 3D-lagstiftningen, då det förväntades 200 ärenden första året. Det blev 20! Idag drygt 15 år senare är det en tämligen vanlig företeelse med 3D-bildningar i nya detaljplaner, speciellt för blandstadsbebyggelse. De stora infrastrukturprojekten Citybanan i Stockholm och Västlänken i Göteborg kommer att genomföras med 3D-fastighetsindelning. Även nya tunnelbanelinjer för SL genomförs med 3D.

Hur ser det då ut nu med ÄLF-ärendena? I skrivande stund har drygt 2550 ÄLF registrerats.

I dag är fastighetsbildning för tredimensionella utrymmen en vanlig företeelse speciellt i centrala stadsförnyelseprojekt. För närvarande finns det c:a 2400 3D-objekt varav drygt 1200 är 3D-fastigheter, 24 3D-samfälligheter och resten är 3D-utrymmen. Utrymmestypen byggnad dominerar så klart (c:a 80-90 %).

Utredningen “Från hyresrätt till äganderätt” SOU 2014:33 lämnade sitt betänkande den 4 juni 2014. Förslaget har varit ute på remiss under hösten 2014. Den nya regeringen får ta ställning till om förslaget skall leda till lagändring. Om så blir fallet kommer antalet ÄLF att öka påtagligt. Efter 6 år har inget skett i lagstiftningsväg.

Så ha tålamod. Jag är övertygad att även ÄLF kommer att bli vanlig i fastighetsbildning alltmer när etablissemanget har vant sig. Noterar att ÄLF-bildningar börjar ta fart i Stockholmsområdet Däremot är 3D-fastighetsbildning nu ordentligt etablerad!Åke Persson

Åke Persson Lantmäterikonsult AB, Fylkeskungavägen 97, 269 96 Båstad, SVERIGE | tel. 073-707 17 74
e-post:
Copyright 2021