Web Info Sverige
Lantmäterikonsult för 3D fastighetsbildning
Warning: Use of undefined constant PHP_SELF - assumed 'PHP_SELF' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /storage/content/16/171316/lantmaterikonsult.se/public_html/include/meny.php on line 10

Uppdaterad 2019-01-31

Ägarlägenhetsfastigheter och tredimensionella fastigheter

Det har nu gått c:a 5 år sedan den nya lagstiftningen om Ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF) trädde i kraft.

Inför lagstiftningsstarten den 1 maj 2009 ville inte Lantmäteriet förutspå ärendeutvecklingen det första året visa av erfarenheterna från 3D-lagstiftningen, då det förväntades 200 ärenden första året. Det blev 20! Idag drygt 15 år senare är det en tämligen vanlig företeelse med 3D-bildningar i nya detaljplaner, speciellt för blandstadsbebyggelse. De stora infrastrukturprojekten Citybanan i Stockholm och Västlänken i Göteborg kommer att genomföras med 3D-fastighetsindelning. Även nya tunnelbanelinjer för SL genomförs med 3D.

Hur ser det då ut nu med ÄLF-ärendena? I skrivande stund har drygt 1200 ÄLF registrerats.

I dag är fastighetsbildning för tredimensionella utrymmen en vanlig företeelse speciellt i centrala stadsförnyelseprojekt. För närvarande finns det c:a 1500 3D-objekt varav ungefär hälften är 3D-fastigheter och resten är 3D-utrymmen. Utrymmestypen byggnad dominerar så klart (c:a 80-90 %).

Utredningen “Från hyresrätt till äganderätt” SOU 2014:33 lämnade sitt betänkande den 4 juni  2014. Förslaget har varit ute på remiss under hösten 2014. Den nya regeringen får ta ställning till om förslaget skall leda till lagändring. Om så blir fallet kommer antalet ÄLF att öka påtagligt.

Så ha tålamod. Jag är övertygad att även ÄLF kommer att bli vanlig i fastighetsbildning om ett par år när etablissemanget har vant sig. Däremot är 3D-fastighetsbildning nu ordentligt etablerad!Åke Persson

Åke Persson Lantmäterikonsult AB, Fylkeskungavägen 97, 269 96 Båstad, SVERIGE | tel. 073-707 17 74
e-post:
Copyright 2019