Web Info Sverige
Lantmäterikonsult för 3-dimensionell fastighetsbildning

Uppdaterad 2016-01-20

Aktuella projekt


3D fastighetsbildning dominerar även mina pågående uppdrag
  (f.n. 20 av totalt c:a 35)

Den nya svenska fastighetsbildningen - ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF) gör tredimensionell fastighetsbildning ännu mer efterfrågad då en ägarlägenhetsfastighet är ett avgränsat tredimensionellt utrymme. Just nu förbereder jag även 4 ÄLF-ärenden.Just nu på mitt skrivbord

Mölnlycke Fabriker, Härryda
Plangenomförande för omfattande bostadsbebyggelse, centrumanläggningar och idrottshall med 3D-utrymmen.
Uppdragsgivare: Wallenstam Företag AB
Lorensberg 48:12, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för att bilda tre ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF) inom f.d. vindsutrymme.
Uppdragsgivare: Moder Palm Holding i Ängelholm AB
Lappen 5, Munksjöstaden, Jönköping
Komplicerat plangenomförande för bostäder och hotell med fastighetsregleringar, klyvning och gemensamhetsanläggningar.
Uppdragsgivare: Tolust Exploatering AB
Vulkanus 15, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av 3D-fastighet för bostäder ovanpå befintlig industribyggnad.
Uppdragsgivare: Kanico Femton AB
Ryttaren 20, Varberg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av tre ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF) inom nytt bostadshus tillsammans med hyresrätter.
Uppdragsgivare: Varbergsryttaren Projekt AB (Varbergs Stenfastigheter AB)
Bålverket 6 m.fl. Varberg
Plangenomförande för två bostadsfastigheter med fyra ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF) i det ena bostadshuset tillsammans med hyresrätter.
Uppdragsgivare: Bålverket AB
Kasematten 7, Varberg
Plangenomförande för två bostadsfastigheter med 22 ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF) i vardera bostadshuset, d.v.s. totalt 44 ägarlägenheter.
Uppdragsgivare: Madbo Fastighetsförvaltning AB (Derome AB)
Ljusta 12:13 m.fl. Sundsvall
Plangenomförande för industrifastigheter.
Uppdragsgivare: NCC Property Development AB
Annedal ga:2 m.fl. Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för omprövning av komplicerade gemensamhetsanläggningar för parkeringsgarage och gårdar.
Uppdragsgivare: Södra Annedalsgaragens Samfällighetsförening m.fl.
Kv Bastionen, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av gemensamhetsanläggning för kylsystem inom kvarterets fem fastigheter.
Uppdragsgivare: Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv, Aberdeen A M Sweden AB
RegionCity, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med planläggning för bostäder, kontor och centrumanläggningar med komplicerad 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Jernhusen AB
Hunden 15, Luleå
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning av hotell med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Norrporten AB
Karlavagnstornet, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med planläggning för bostäder, kontor och centrumanläggningar med komplicerad 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Serneke Projektutveckling AB
Pallas 1, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar med komplicerad 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Järngrinden Projektutveckling AB
Freden Större 11, NP12, Sundbyberg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar vid stadshuset med komplex fastighetsindelning och komplicerad 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Wallenstam Freden Större 11 AB
Volvo Arendal och Torslanda, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastighetsindelningen.
Uppdragsgivare: Danabäck AB och Sveafjord AB
Gårdsten 62:17 och 58:1, Lövgärdet Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med fastighetsregleringar mellan bostäder och centrumanläggningar samt ledningsrätt för fjärrvärmeledningar.
Uppdragsgivare: Victoria Park AB och Göteborg Energi AB
Södra Munksjön, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för bostäder, kontor, centrumanläggningar m.m. vid Munksjöns södra strand med komplex fastighetsindelning och 3D-fastighetsbildningsinslag.
Uppdragsgivare: Södra Munksjön Utveckling AB
Masthuggskajen, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för bostäder, kontor, centrumanläggningar m.m. med komplex fastighetsindelning och komplicerade 3D-fastighetsbildningar.
Uppdragsgivare: Konsortiet för Masthuggskajen (Södra Älvstranden Utveckling AB, Riksbyggen, Elof Hansson, NCC)
Masthuggskajen, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning som 3D-specialist i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för bostäder, kontor, centrumanläggningar m.m. med komplex fastighetsindelning och komplicerade 3D-fastighetsbildningar.
Uppdragsgivare: Södra Älvstranden Utveckling AB
Rud 15:14, 15:15 m.fl. Äppelträdgården Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder.
Uppdragsgivare: FO Petterson Byggnads AB
Trafikflyget 8, Bromma Centrum Stockholm
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för centrumanläggningar, parkeringsanläggningar och Tvärbanan med komplex fastighetsindelning och komplicerad 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Ica Fastigheter Sverige AB
Teleborg, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrumanläggningar med komplex fastighetsindelning och 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Ica Fastigheter Sverige AB och Växjöbostäder AB
Intendenten 1, Kungälv
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för centrumanläggningar och parkeringsanläggningar med komplex fastighetsindelning och med 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Ica Fastigheter Sverige AB
Solrosen 6, Stallbacken Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och kontor med 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Cernera Förvaltning AB
Halmstad 9:173, Slottsmöllan Halmstad
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrumanläggningar.
Uppdragsgivare: Järngrinden Projektutveckling AB
Kristallen 1, Alingsås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, vård, skola och centrumanläggningar med 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Wikowia Alingsås AB
Breared 2, Varberg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrumanläggningar med 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Solidhus AB
Billdal 21:1 m.fl. Billdals Strandäng Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder.
Uppdragsgivare: Solidhus AB
Heden 34:16 m.fl. Svenska Mässan Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för mässverksamhet, bostäder, kontor, centrumanläggningar m.m. med komplex fastighetsindelning och komplicerade 3D-fastighetsbildningar.
Uppdragsgivare: Stiftelsen Svenska Mässan
Nordstaden 25:23, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med fastighetsbildning för bostäder och kontor med 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv
Nordstaden s:1 m.fl. Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med servitutbildningar för balkonger m.m. inom Östra Nordstan.
Uppdragsgivare: Östra Nordstan samfällighetsförening
Läkaren 1, Trollhättan
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för bostäder, kontor, centrumanläggningar m.m.
Uppdragsgivare: Kungsleden AB
Skalholt 1 (Kista), Archimedes 1, Timotejen 19 och 28 (Lilla Tellus), Stockholm
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för bostäder, kontor, centrumanläggningar m.m. med komplex fastighetsindelning och komplicerade 3D-fastighetsbildningar.
Uppdragsgivare: ALM Equity AB
Hälsan 5, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrumanläggningar med 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Tolust AB

M.fl. projekt

Åke Persson Lantmäterikonsult AB, Fylkeskungavägen 97, 269 96 Båstad, SVERIGE | tel. 073-707 17 74
e-post:
Copyright 2011